برچسب: گروه مدیریت اسلامی

علی‌آقا پیروز

استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض:‌ نظام اداری اسلام دریافت رزومه: CV Piroz مشخصات فردی نام:  علی آقا نام خانوادگی: پیروز آخرین رتبه...

حسین بابایی مجرد

استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض:‌ مدیریت اسلامی دریافت رزومه: CV Babaei پست الکترونیکی: h.babaee64@gmail.com   مشاغل فعلي: 1. عضو هيئت علمي...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی