برچسب: کرونا کیست

کرونا دقیقا کیست؟

دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرونا کیست؟ نگفتم کرونا چیست؟ که مرا با چیستی آن...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی