برچسب: هاشم نیازی

دومین پیش‌اجلاسیه کرسی اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید برگزار...

پیش‌اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی «اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید» با حضور نظریه‌پرداز، سه تن از ناقدان و چهار تن از داوران دوشنبه 25 تیرماه جاری در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی