برچسب: نشست عرفان اجتماعی

رودگر: عرفان اجتماعی از دانش‌های فعال در تکوین و تکامل فرهنگ...

نشست علمی ”عرفان اجتماعی (ماهیت و مولفه‌ها)” توسط گروه عرفان پژوهشگاه با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی