برچسب: مهدی عباس‌ زاده

بحثی در چیستی نظام معرفت‌شناسی اسلامی

بحثی در چیستی نظام معرفت‌شناسی اسلامی نوشتاری از دکتر مهدی عباس زاده عضو هیات علمی گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادداشت حاضر درصدد...

فصلنامه ذهن؛ برگزیده سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی شد

با حضور رییس جمهور از فصلنامه علمی پژوهشی ذهن در جشنواره سیزدهم فارابی تجلیل شد

رویکرد وجودی و آینده فلسفه دین

نوشتاری از دکتر مهدی عباس زاده با عنوان رویکرد وجودی و آینده فلسفه دین منتشر شد

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، سنجش و ارزیابی شد

نشست تخصصی سنجش و ارزیابی آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از سوی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

دکتر مهدی عباس‌زاده دبیر شورای علمی جشنواره بین‌المللی فارابی شد

دکتر مهدی عباس‌زاده دبیر شورای علمی سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی شد. 

یادداشت هفته

نشست‌های علمی