برچسب: معنویت و اقتصاد

علی اصفر هادوی‌نیا

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: اقتصاد بخش خیرخواهانه (اقتصاد بخش سوم) دریافت رزومه: CV Hadavinia پست الکترونیکی:‌  alihadavinia@gmail.com   فعاليت‌هاي پژوهشي كتاب‌هاي...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی