برچسب: مرکز رشدو نو

نشست علمی نقش هنر در آینده نگاری با هدف سیاست گذاری...

برگزاری نشست علمی توسط مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی