برچسب: مرحوم خزایی

آینده‌نگری ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی/ صنایع فرهنگی

دکتر حسین خزائی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در یادداشتی به معرفی آخرین تحقیق خود پرداخت.

دکتر مهدی عباس زاده: سعه صدر علمی، لازمه ارتقای پژوهش

یادداشت دکتر مهدی عباس‌زاده درپی درگذشت ناگهانی دکتر حسین خزایی ارسال شد.

بررسی مبانی نظری ناتوی فرهنگی

چکیده آخرین تحقیق دکتر حسین خزائی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با عنوان بررسی مبانی نظری ناتوی فرهنگی از منظرتان عبور خواهد کرد.

آینده نگری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

چکیده آخرین تحقیق دکتر حسین خزائی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با عنوان آینده نگری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از منظرتان عبور خواهد کرد.

جمشیدی: مرحوم دکتر خزایی اهلِ کارِ بی‌وقفه و مستمر بود

یادداشت دکتر مهدی جمشیدی درپی درگذشت ناگهانی دکتر حسین خزایی ارسال شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی