برچسب: محمود حکمت‌ نیا

واکاوی مشروعیت سازوکارهای تولید ارزش اقتصادی در حوزه مالکیت فکری

دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در سومین هم‌اندیشی علمی فقه نظام‌ساز با موضوع فقه و حقوق مالکیت فکری به سخنرانی پرداخت.

اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه

توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، کرسی علمی ترویجی “اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه” با همکاری دانشگاه باقرالعلوم(ع) یکشنبه مورخ...

بررسی اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه

کرسی علمی- ترویجی “اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه” توسط گروه اخلاق پژوهشگاه با همکاری دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار می‌شود.

روش‌شناسی رهبر انقلاب در کتاب درسنامه قصاص

نشست پژوهشی با موضوع «بررسی آراء فقهی و روش‌شناسی آیت‌الله خامنه‌ای براساس درسنامه قصاص»، با ارائه دکتر محمود حکمت‌نیا برگزار شد.

تکنیک‌های کشف فساد اقتصادی، لازمه مبارزه هدفمند و اصولی

شانزدهمین قسمت از برنامه «زاویه» با موضوع «بررسی روند حقوقی و قضایی مبارزه با مفساد اقتصادی در ایران» با حضور دکتر محمود حکمت‌نیا برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی