برچسب: محمود حکمت‌ نیا

رؤسای شوراهای علمی گروه های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منصوب شدند

حجج اسلام والمسلمین سید حسین میرمعزی، سید سجاد ایزدهی و آقای دکتر محمود حکمت نیا به عنوان رؤسای شوراهای علمی گروه های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منصوب شدند.

تکنولوژی غربی را الگوی جامعه اسلامی قرار ندهیم

سخنرانی دکتر محمود حکمت نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی

اهمیت نظریه‌پردازی در احیای حقوق عامه

دکتر محمود حکمت‌نیا، استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با نشریه رویش اندیشه به گفت‌وگو پرداخت.

کتاب نظام مالکیت فکری منتشر شد

کتاب نظام مالکیت فکری: خاستگاه، زیرساخت‌ها و ساختارها اثر دکتر محمود حکمت‌نیا در گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی منتشر شد.

نشست علمی ظرفیت سنجی حقوق در کنترل ازدواج هراسی

برگزاری نشست علمی توسط مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با همکاری گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی