برچسب: محمدحسن جواهری

مراحل و چگونگی نزول آیات حجاب

نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

ماهیت و مولفه‌های اعجاز تاثیری

کرسی ترویجی «ماهیت و مولفه‌های اعجاز تاثیری» توسط گروه قرآن پژوهی برگزار شد

کرسی ترویجی ماهیت و مولفه‌های اعجاز تاثیری

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه

داستان حجاب در قرآن

نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

کرسی ترویجی بررسی تطبیقی نقش اختلاف قرائات از دیدگاه شیعه و...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه قرآ‌ن‌پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری

یادداشت هفته

نشست‌های علمی