برچسب: مجید رضای

کرسی ترویجی استاندارد سازی بانکداری بدون ربا

گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی علمی ترویجی استاندارد سازی بانکداری بدون ربا" را عصر پنجشنبه ۱۹ اسفندماه جاری در قم برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی