برچسب: علی اصغر قائمی نیا

هدف اصلی سیاست پژوهی، مساله یابی است

به همت اداره تعاملات علمی بین المللی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و گروه اقتصاد اسلامی این پژوهشگاه اولین کارگاه مهارتی دانشی – سیاسی با عنوان «کارگاه نظام مسائل حوزه اقتصاد (روش‌ها و مسائل)» برگزار شد.

کارگاه نظام مسائل حوزه اقتصاد برگزار می‌شود

به همت اداره تعاملات علمی بینالمللی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و گروه اقتصاد اسلامی این پژوهشگاه اولین کارگاه مهارتی دانشی – سیاسی با عنوان «کارگاه نظام مسائل حوزه اقتصاد (روش‌ها و مسائل)» برگزار می‌شود.

نشست مهارت‌های مجازی برگزار شد

دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مطالعات فضای مجازی با موضوع "مهارت‌های مجازی"، روز سه‌شنبه مورخ ۲۴ بهمن‌ماه در کانون اندیشه جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد.

نشست مهارت‌های مجازی برگزار می‌شود

نشست "مهارت‌های مجازی" توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد عمومی کتابخانه‌¬های کشور با حضور اساتید این حوزه در کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی