برچسب: علی‌ اکبر رشاد

تغییر تنازلی در خلقت گناه است، نه فرآوردنِ آن

چهارمین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، به صورت مجازی و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه، توسط انجمن بیوتکنولوژی ایران برگزار شد.

گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین

نوشتاری از آیت الله رشاد با عنوان گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین منتشر شد

سیر تطور و تکامل فصلنامه کتاب نقد

گفتگویی با دکتر رمضان علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد منتشر شد

گفتمان‌ فلسفی نوصدرایی

نوشتاری از آیت الله رشاد با عنوان گفتمان‌ فلسفی نوصدرایی منتشر شد

پنجمین جلسه مجمع عمومی پژوهشگاه برگزار شد

پنجمین جلسه مجمع عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی