برچسب: عرفان اجتماعی

عرفان اجتماعی در پرتو نهضت حسینی

کرسی علمی ترویجی “عرفان اجتماعی در پرتو نهضت حسینی” توسط گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت گروه عرفان مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

استاد شهید مطهری و عرفان اجتماعی

همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم، حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد رودگر مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه در یادداشتی به عرفان اجتماعی از منظر استاد شهید مطهری پرداخت.

رودگر: عرفان اجتماعی از دانش‌های فعال در تکوین و تکامل فرهنگ...

نشست علمی ”عرفان اجتماعی (ماهیت و مولفه‌ها)” توسط گروه عرفان پژوهشگاه با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

نشست علمی عرفان اجتماعی برگزار می‌شود

نشست علمی ”عرفان اجتماعی (ماهیت و مولفه‌ها)" با ارائه حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد رودگر برگزار می‌شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی