برچسب: طلاق

کرسی ترویجی مقایسه تطبیقی میان نهاد طلاق در اسلام و دنیای...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه

قرآن کریم طلاق را به مثابه یک امر اجتماعی مطرح کرده...

کرسی علمی ترویجی با موضوع “الگوی اخلاقی طلاق همسران در قرآن کریم“ توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی الگوی اخلاقی طلاق همسران در قرآن کریم

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی