برچسب: سید علی سادات فخر

مقاله تفسیر راهنما در شورای علمی گروه قرآن و شیعه دانشنامه...

در بیست و هشتمین جلسه شورای علمی گروه قرآن و شیعه دانشنامه قرآن‌شناسی مقاله تفسیر راهنما اثر سید علی سادات فخر به تصویب رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی