برچسب: سپهید شهید حاج قاسم سلیمانی

شهید سلیمانی و گفتمان انقلاب اسلامی

دکتر سید علیرضا عالمی در جدیدترین یادداشت خود به بررسی گفتمان انقلاب اسلامی شهید قاسم سلیمانی پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی