برچسب: دیه نفس

کرسی ترویجی مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه جنایات کمتر از نفس

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی