برچسب: دکتر خسرو باقری

کرسی نقد و بررسی دیدگاه دکتر خسرو باقری در باب علم...

کرسی علمی- ترویجی "نقد و بررسی دیدگاه دکتر خسرو باقری در باب علم دینی”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی