برچسب: حلقه مطالعات خانواده

کرسی ترویجی “حاکمیت و حجاب” برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ حاکمیت و حجاب”، توسط حلقه مطالعات خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی