برچسب: جلد چهارم دانشنامه

جلد چهارم دانشنامه علوم قرآن منتشر شد

به نقل از پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، جلد چهارم دانشنامه علوم قرآن توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شد.

جلد چهارم دانشنامه علوم قرآن در دست نشر است

برگزاری نشست بررسی و نقد دانشنامه علوم قرآن از سوی پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی