برچسب: با تاکید بر معیارهای محتوایی

نشست “کیفیت محصولات و فعالیت‌های فرهنگی در قرآن کریم”

اولین نشست علمی از سلسله نشست‌های مرتبط با همایش ارتقا محصولات فرهنگی با عنوان کیفیت محصولات و فعالیتهای فرهنگی در قرآن کریم" (با تاکید بر معیارهای محتوایی) توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه در محل مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران برگزار می‌شود."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی