برچسب: امیر گروسی

نشست مشترک پژوهشگاه و سازمان ملی استاندارد ایران

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ نشست مشترک پژوهشگاه و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف تعاملات علمی و پیوست نگاری...

پیوست فرهنگی اجتماعی رویدادهای فجر

پیوست فرهنگی اجتماعی برای هفت جشنواره مهم ملی و بین‌المللی فجر تدوین خواهد شد

استاندارد سازی پیوست نگاری

کارگروه مشترک سازمان استاندارد ملی ایران و موسسه فرهنگی پیوست نگاری افق برگزار شد

نشست مشترک مؤسسه فرهنگی پیوست‌نگاری افق با شستا

نشست مشترک شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و موسسه فرهنگی پیوست‌نگاری افق برگزار شد

تهیه پیش نویس مقدماتی ابعاد و مؤلفه های فرهنگی اجتماعی

پیش نویس مقدماتی ابعاد و مؤلفه های فرهنگی اجتماعی تهیه شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی