برچسب: ارتقاء

حجت الاسلام و المسلمین شاکرین به رتبه دانشیاری ارتقا یافت

در شانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین به رتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کرد.

آقای عبدالوهاب فراتی به رتبه دانشیاری ارتقا یافت

در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، آقای عبدالوهاب فراتی به رتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی