برچسب: اجتماعی

چهارگانه سیاست‌گذاری جمعیتی در ایران

یادداشتی از دکتر سید حسین فخرزارع عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه 

آیین رونمایی از کتاب فرهنگ ناب اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران...

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیین رونمایی از کتاب "فرهنگ ناب اسلامی" به قلم حجت السلام علی ذوعلم رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی