شهید رئیسی درد و رنج دیگران را درد و رنج خود می دانست

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” روز سه شنبه ۸ خرداد ماه سال جاری توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

حجت الاسلام دکتر سید کاظم سیدباقری در این نشست به سخنرانی پرداخت که در ادامه می‌آید:

وی در ابتدا با بیان اینکه نکات گوناگونی در مورد شاخص‌های حکمرانی اسلامی ناظر بر دولت سیزدهم وجود دارد، گفت: از کاربردی‌ترین اصولِ اخلاق سیاسی، شفقت بر مردم است، شفقت و همراهی و همدلیِ متصل به آن ویژگی است که موجب می شود انسان بتواند خود را به جای دیگری بگذارد، از این رویکرد در اخلاق سیاسی گاهی به اصل زرین اخلاقی تعبیر می‌شود یعنی هرآنچه که برای خود می‌خواهی برای دیگران هم بخواه و هرآنچه که برای خود ناخوش داری برای دیگران هم چنین باشد.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه ادامه داد:  وقتی این حالت اتفاق می‌افتد که انسان دارای حالت شفقت باشد و شفقت هم وقتی اجرایی و عملیاتی می‌شود که انسان بتواند وضعیتی که دیگران دارند را در ذهن و ضمیر و گفتار و رفتار خود بازسازی کند و البته این رویکرد غیر از توهم است چراکه ویژگی توهم آن است که انسان  را دچار مسایل غیر واقعی و ناواقع گرا می‌کند؛ البته یک تعبیر دیگر در مقابل توهم وجود دارد که همان تخیل است، ویژگی تخیل آن است که انسان را وارد دنیای عواطف و احساسات و کنش‌ها و واکنش‌های همدلانه می‌کند.

حجت الاسلام سیدباقری تصریح کرد: این مساله البته در تاریخ سیاست پیشینه گوناگونی هم داشته و مطالعات گوناگونی در مورد آن انجام شده و حتی گفته شده که چرا برخی به راحتی ستم می کنند و به راحتی انسان دیگری را می شکند، برای مثال آنچه که امروزه در غزه می بینیم، سوال این است که چگونه یک انسان می تواند به همین سادگی سی تا چهل هزار انسان را بکشد و برخی را آواره کند و برایش مهم هم نباشد، یا آنچه که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد نمونه دیگری است.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه گفت: آن قاتل و کسی که انسان‌ها را می‌کشد دارای قدرت تخیل به این معنا نیست که بتواند خود را جای آن کودک آواره قرار دهد نیست و در نتیجه نمی تواند درک کند که دیگران چه آشفتگی دارند، لذا به راحتی ظلم و ستم می کند؛ اما در حکمرانی اسلامی آنچه که شایسته و البته بایسته محسوب می شود این است که انسان حکمران باید بتواند با توجه به حاکمیت ارزش های اخلاقی، در جان و نهان خودش به گونه ای رفتار کند که درد و رنج دیگران را درد و رنج خود بداند و بشناسد، ویژگی جامعه اسلامی آن است که افراد باید به یکدیگر مهر و محبت بورزند. افزایش این محبت و همدلی می تواند به اعتماد و سرمایه اجتماعی کمک کند.

حجت الاسلام سیدباقری تصریح کرد: اساسا ارزش‌های اخلاقی و شفقت و همدلی در دولت سیزدهم و شخص شهید رئیسی وجود داشت و دلیل این مساله را می توان در این مولفه جست وجو کرد که اولا او درد یتیمی و پس از آن درد فقر را چشیده بود، لذا چون آن تجربه را داشت می توانست خود را به جای یک فقیر بگذارد و در کارها و رفتار و گفتار آن شهید همواره این همدلی نمایان بود.