منظومه فکری امام خمینی(ره) برای ششمین بار تجدید چاپ شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، منظومه فکری امام خمینی (ره)، اثر حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و با همکاری جمعی از پژوهشگران توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه برای ششمین بار به چاپ رسید و راهی بازار نشر شد.

منظومه فکری مجموعه‌ای نظام‌مند، متشکل از اجزا و عناصر مرتبط و هدفمند، با محوریت هسته مرکزی، در عرصه نظام بینشی، منشی و کنشی است. نظام بینشی می‌تواند دارای زیرنظام‌هـای متعـددی از جملـه نظام‌هـای معرفت‌شناختـی،‌خـداشناختـی،‌انسان‌شناختـی،‌ولایـت‌شناختـی،اسـلام‌شناختـی، جهان‌شناختی، جامعه‌شناختی و… باشد. نظام منشی و رفتاری بیانگر بایدها و نبایدهای ارزشی، اعم از اخلاقی، تربیتی، معنوی و … است. نظام کنشی و اجتماعی نیز دربردارنده هست و نیست‌ها و بایدها و نبایدهای اجتماعی است. مجموعه نظام‌های سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، قضایی، دفاعی ـ امنیتی و… از اجزای نظام کنشی و اجتماعی محسوب می‌شوند.
این کتاب نشان می‌دهد که منظومه فکری امام، بیانگر گفتمان و جریان فکری ـ فرهنگی ویژه‌ای است که هم ادامه دهنده گفتمان فکری علمای گذشته است و هم با رویکرد اجتهادی به مسائل معاصر می‌پردازد. محوریت و هسته مرکزی این منظومه، (توحید) است و دربردارنده سه نظام بینشی و منشی و کنشی است، نظام کنشی یا اجتماعی بر اساس اهداف اجتماعی یعنی آزادی، استقلال، عدالت، پیشرفت و تمدن تدوین شده است. این کتاب درصدد است تا به مخاطب نشان دهد که منظومه فکری امام از نظامی هماهنگ برخوردار است؛ به گونه‌ای که اجزای آن یک کل نظام‌مند را تشکیل می‌دهند.

در بخشی از این کتاب آمده است:

نظام‌های بینشی و نگرشی و به تعبیر دیگر جهان‌بینی اسلامی، زیربنای منظومه فکری و اجتماعی امام‌خمینی به شمار می‌آید. سایر بخش‌های این منظومه یعنی نظام منشی و رفتاری و نظام‌های اجتماعی و اهداف این نظام‌ها متاثر از جهان‌بینی اسلامی هستند. نگارندگان در تبیین این بخش و منطق فهم اسلام، خداشناسی اسلامی، انسان شناسی اسلامی و جامعه اسلامی از دیدگاه امام پرداخته‌اند.

منطق فهم اسلام از دیدگاه امام خمینی مقدمه ضروری برای راهیابی به اندیشه و مکتب و منظومه فکری ایشان است. امام خمینی گرچه به عنوان یک فیلسوف و عارف فقیه در جهان شناخته شده بود، لاکن وی در مقام یک اسلام‌شناس و مدیر کلان راهبردی جامعه اسلامی و ولی امر مسلمین برای تحقق اهداف اسلامی نیز سخن گفت و منظومه فکری خود را بیان کرد. منطق فهم اسلام آغاز شناخت منظومه فکری ایشان است.

منظومه فکری امام خمینی (ره) به قلم عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران در ۹۶۴ صفحه و قیمت ۱۲۰۰۰۰ تومان منتشر شده است.

علاقمندان جهت توضیحات تکمیلی و تهیه این مجموعه می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات (اینجا) مراجعه نمایند.

مطلب قبلینشست علمی خدمات متقابل سینما و فرهنگ و هویت اسلامی
مطلب بعدیاهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب