نگاه لیبرالی و اهداف استعماری، بن مایه سند ۲۰۳۰ است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام عاملی تصریح کرد: سند ۲۰۳۰ دارای اهداف استعماری است که جنبه مداخله کننده سیاسی نظام حکمرانی کشور را دارد و می تواند چالش های بزرگی برای کشورهای جهان ایجاد کند و استقلال و قوانین کشورهای جهان را مورد خدشه قرار می دهد.

حجت الاسلام دکتر سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دوشنبه ۲۴ شهریور در همایش «چالش های سند ۲۰۳۰ برای ایران و نحوه تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش» با بیان این مسئله که ساختار سازمان ملل دارای ضد حقوق بشر است، اظهار داشت: سازمان ملل با این هدف تشکیل شد که بتواند صلح پایدار را در جهان نهادینه کند، ولی متاسفانه خیلی زود کشته شدن بیش از صد میلیون انسان را در جنگ جهانی اول و دوم را به فراموشی سپرد و فلسفه وجودی نهاد بین المللی را فراموش کرد. وجود شورای امنیت در ساختار سازمان بین الملل ناقض حقوق بشر در موقع تاسیس این نهاد بود.

وی ادامه داد: وجود شورای امنیت در تصمیم گیری کشورهای جهان یک بی عدالتی آشکار است که متاسفانه با شعارهای این سازمان در تضاد است و همین شورا به عنوان یک واحد نقض کننده در مورد تصمیمات کشورهای عضو این سازمان تلقی می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دکترین آمریکا به سوی مدیریت چند نهادی دنیا رفت. سیاست مدیریت چند نهادی جهانی در سیاستی بود که جهان را در عمل مدیریت می کرد و به عنوان یک نگرش نبود، بلکه به عنوان ساز و کارهای حقوقی که می توانست مسائلی را برای جهان ایجاد کند.

این استاد دانشگاه گفت: سازمان های بین المللی با تصمیم های استکبار جهانی، مدیریت می شوند و همگان ملاحظه می کنند که ظالمانه ترین تحریم ها را نه نسبت به دولت ها بلکه بر ملت ها اعمال می کنند و این برخلاف تمتم پروتکل های و آییین نامه های سازمان ملل است.

حجت الاسلام عاملی ادامه داد: اسناد بین المللی طوری تدوین شده اند که می توانند در جهت و مسیر مدیریت چند نهادی شکل بگیرد و اجراء شود. سند ۲۰۳۰ دارای اهداف استعماری است که جنبه مداخله کننده سیاسی نظام حکمرانی کشور را دارد و می تواند چالش های بزرگی برای کشورهای جهان ایجاد کند و استقلال و قوانین کشورهای جهان را مورد خدشه قرار می دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با توضیح چهار چالش از سند ۲۰۳۰ بیان داشت: چالش اول در این سند چالش جهان بینی است. سند، مبتنی بر یک جهان بینی لیبرال طراحی شده است و لذا در این سند هیچ سخنی از احترام ادیان به میان نیامده است و نگاه لیبرال در بن مایه سند کاملا مشخص است.

وی افرود: ما با این سند، چالش نگاه جهان بینی داریم که با اندیشه الهی اسلامی در تضاد است. نگاه اسلامی، نگاه تک بعدی نیست بلکه همه جانبه است. نگاه الهی سعی می کند سعادت بشر را هم در این دنیا هم در آخرت رقم بزند، ولی آیا نگاه لیبرالی که در این سند است می تواند این گونه باشد؟

حجت الاسلام عاملی با بیان چالش دوم، گفت: نکته دوم چالش حکمرانی است که در سند به چشم می خورد. اصل اول تا پنجم قانون اساسی تاکید بر استقلال نظام جمهوری اسلامی دارند و حکمرانی کشور را بر مبنای نظام جمهوری اسلامی تعریف می کند.

وی در ادامه با بیان اصولی از قانون اساسی ایران تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی الهی و معاد است. عدل خدا در خلقت و تشریع و امامت رهبری مستمر و تداوم آن و آزادی انسان در برابر خداوند تاکید شده است و آیا ما بر اساس یک مداخله کننده به نام توسعه پایدار ۲۰۳۰ می توانیم این اصول را زیر پا بگذاریم؟

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در جلسه ۷۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۶ به صراحت این قانون را لغو کرد و بر طبق این تصمیم، نهادها موظف هستند این حکم را مورد اجراء قرار دهند.

حجت الاسلام عاملی با توضیح چالش سوم سند، بیان داشت: چالش سوم سند ۲۰۳۰ چالش فرهنگی است. واقعیت آن است که آن فرهنگی که در سیره اهل بیت(ع) رشد پیدا می کند با آن فرهنگی که با سنت و دکترین لیبرال فرهنگ غربی است دو فرهنگ کاملا متفاوت و سکولار است.

وی در پایان با بیان چالش چهارم سند ۲۰۳۰ اظهار داشت: نگاه آخرتی که این سند فاقد آن است و این نگاه یک عامل اساسی در تربیت جامعه به شمار می رود. اگر در تک تک برنامه هایی که در کشور تصویب می شود، توجه به معاد و سعادت ابدی در نظر گرفته شود سلامت دنیا آخرت محقق خواهد شد.