برچسب: گر

کتاب “مقدمه‌ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران” از قاجاریه تا...

كتاب مقدمه‌ای بر سیر تطور منورالفکری در ایران" از قاجاریه تا انقلاب اسلامی، اثر مشترک آقایان حبیب‌‍الله ابوالحسن شیرازی و پیمان خواجوی، محققین گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه، به چاپ دوم خود رسید. "

یادداشت هفته

نشست‌های علمی