برچسب: گروه کلام و دین‌ پژوهی

چاپ دوم کتاب “بنیاد تفکر سلفی”

كتاب بنیاد تفکر سلفی" اثر حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر پورامینی به چاپ دوم خود رسید."

چاپ دوم کتاب “راز خلقت و بقا” منتشر شد

کتاب راز خلقت و بقا" به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن قدردان قراملکی در گروه کلام و دین‌پژوهی با همکاری قطب علمی فلسفه دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی برای دومین بار به چاپ رسید."

منظومه فکری امام خمینی(ره) به چاپ رسید

کتاب منظومه فکری امام خمینی(ره)" به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه با همکاری جمعی از پژوهشگران در گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی منتشر شد."

راز خلقت و بقا به چاپ رسید

کتاب راز خلقت و بقا" به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن قدردان قراملکی در گروه کلام و دین‌پژوهی با همکاری قطب علمی فلسفه دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی به زیور طبع آراسته شد."

بنیاد تفکر سلفی به چاپ رسید

کتاب بنیاد تفکر سلفی" به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر پورامینی در گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی برای اولین بار به زیور طبع آراسته شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی