برچسب: گروه فقه و حقوق اسلامی

مشروعیت سیاسی کیفر به چاپ دوم رسید

کتاب مشروعیت سیاسی کیفر" اثر آقای محمد یکرنگی محقق گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه برای دومین بار به زیور چاپ آراسته شد."

چاپ سوم کتاب “فقه و حقوق قراردادها” ادله عام قرآنی منتشر...

کتاب ارزشمند فقه و حقوق قراردادها" ادله عام قرآنی اثر حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست به نوبت چاپ سوم خود رسید."

کتاب “فلسفه حقوق” مبانی نظری تحول نظام حقوقی به چاپ رسید

کتاب فلسفه حقوق" اثر مهدی شهابی محقق گروه فقه و حقوق پژوهشگاه منتشر شد."

کتاب “فلسفه حقوق” به چاپ رسید

کتاب فلسفه حقوق" ترجمه بهروز جندقی، تالیف دکتر محمـود حکمت‌نیا، مرحوم ناصر قربان‌نیا، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا پیوندی منتشر شد."

مشروعیت سیاسی کیفر به چاپ رسید

کتاب مشروعیت سیاسی کیفر" اثر آقای محمد یکرنگی محقق گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه به زیور چاپ آراسته شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی