برچسب: گروه غرب‌ شناسی

کرسی ترویجی تحلیل و نقد دیدگاه دیلتای در باب نسبت فرهنگ...

گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی تحلیل و نقد دیدگاه دیلتای در باب نسبت فرهنگ مدرن و علوم انسانی" را روز چهارشنبه مورخ ۳۰ فروردین‌ماه جاری برگزار می‌نماید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی