برچسب: کودتای سال 99

کرسی ترویجی پیامدهای کودتای سال ۱۲۹۹

برگزاری چهارمین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی با موضوع “پیامدهای کودتای سال ۱۲۹۹“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی