برچسب: کرسی ترویجی

کرسی طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی جریان متجدد و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران

کرسی علمی ترویجی با موضوع “جریان متجدد و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرسی الگوی ابزارهای سه پایه اجرای سیاست فرهنگی برگزار شد

کرسی علمی ترویجی با موضوع الگوی ابزارهای سه پایه اجرای سیاست فرهنگی توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه با ارائه دکتر فرشاد مهدی‌پور به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی الگوهای ابزارهای سه‌پایه اجرای سیاست فرهنگی

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “الگوهای ابزارهای سه‌پایه اجرای سیاست فرهنگی“ توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه در فضای مجازی برگزار می‌شود.

تأسیس علوم انسانی اسلامی نیازمند فرارَوی عالمانه از علوم موجود

کرسی علمی- ترویجی “درآمدی بر پژوهش در فلسفه علوم انسانی (تأملی بر معنا، امکان، ضرورت، ابعاد، مبادی، مبانی و اصول روش‌شناختی تأسیس علوم انسانی اسلامی)“ برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی