برچسب: کرسی ترویجی

اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه

توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، کرسی علمی ترویجی “اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه” با همکاری دانشگاه باقرالعلوم(ع) یکشنبه مورخ...

برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم» توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه با همکاری دانشگاه علوم...

مرور مبانی محتوایی نظام اداری از منظر آموزه‌های اسلامی

کرسی “مرور مبانی محتوایی نظام اداری از منظر آموزه‌های اسلامی” توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

ثبات سیاسی، وجود توازن میان خواسته‌های مردم و کارویژه‌های دولتی است

کرسی علمی- ترویجی «راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

کرسی علمی- ترویجی: «راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» برگزار کننده: گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی ارائه‌دهنده: دکتر مسعود پورفرد به عنوان...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی