برچسب: کرسی ترویجی

پیشتازی پژوهشگاه در برگزاری کرسی‌های علمی

بر اساس آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، پژوهشگاه در صدر دستگاه های برگزار کنند کرسی های ترویجی قرار گرفت.

کرسی ترویجی تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه برگزار شد

کرسی علمی- ترویجی “تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی بنیادهای سیاست خارجی امام خمینی(ره) برگزار شد

کرسی علمی ترویجی بنیادهای سیاست خارجی حضرت امام خمینی(ره) توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی بررسی نظریه متکلمان درباره خلقت از عدم برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ بررسی نظریه متکلمان درباره خلقت از عدم” توسط گروه کلام پژوهشگاه با همکاری انجمن کلام اسلامی حوزه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

کرسی تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه” توسط گروه سیاست پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی