برچسب: کرسی ترویجی پدیده تجدیدنظ

کرسی ترویجی پدیده تجدیدنظر طلبی در انقلاب اسلامی

گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی پدیده تجدیدنظر طلبی در انقلاب اسلامی" را روز دوشنبه مورخ ۱۶ اسفند ماه جاری برگزار می‌نماید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی