برچسب: کرسی ترویجی ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش

کرسی ترویجی ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش

به همت حلقه تخصصی فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش" در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی