برچسب: کتاب نقد

کتاب نقد؛ نگاهی نقادانه به گفتمان تحول در حوزه علوم انسانی-...

گفتگو با جناب آقای سیدمهدی حسینی مدیر اجرایی فصلنامه انتقادی نظری کتاب نقد

فراخوان مقاله فصلنامه کتاب نقد «آینده‌نگاری تمدنی جهان پساکرونا»

فراخوان نگارش مقاله با موضوع تحلیل تمدنی جهان در میانۀ فاجعۀ کرونا و آینده‌نگاری تمدنی جهان پساکرونا توسط فصلنامه کتاب نقد منتشر شد.

مدلی برای تحول و اسلامی سازی علوم انسانی

کرسی ترویجی مدلی برای تحول و اسلامی سازی علوم با اقتباس از شکل گیری فلسفه اسلامی در دوران اوج تمدن اسلامی توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن در تهران برگزار شد.

مراسم چهارمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی برگزار می شود

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی،...

عدم انسجام در منظومه هرمونتیکی مجتهد شبستری

دکتر مسعود فیاضی عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در مقاله «عدم انسجام در منظومه هرمونتیکی مجتهد شبستری» به بررسی و نقد اندیشه‌های مجتهد شبستری پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی