برچسب: کتاب نظریه و عمل رسانه‌های آموزشی در عصر دیجیتال

نشست روانشناسی و تربیت سایبر برگزار می‌شود

نشست "روانشناسی و تربیت سایبر " توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور با حضور اساتید این حوزه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی