برچسب: پیامدهای الهیاتی کرونا

نشست علمی مجازی پیامدهای الهیاتی کرونا برگزار شد

نشست علمی مجازی با عنوان «پیامدهای الهیاتی کرونا» توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه و با مشارکت گروه منطق فهم دین به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی