برچسب: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

سلسله دروس همایش عرفان اهل بیتی برگزار می‌شود

در راستای برگزاری همایش عرفان اهل بیتی، سلسله دروسی توسط گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی و تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

مسئله شرور، کرونا و دعاهای مفاتیح

دکتر محمد محمدرضایی، سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات پژوهشگاه در نوشتاری به مسئله شرور، کرونا و دعاهای مفاتیح پرداخت

مسئله کرونا و نقش خدا در حیات بشر

کرسی علمی ترویجی “مسئله کرونا و نقش خدا در حیات بشر“ توسط گروه کلام ‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی فنای ما سوی الله در ربّ محمدی (ص) و...

در راستای برگزاری همایش عرفان اهل بیتی(ع) کرسی علمی ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کتاب آزاداندیشی و آزادی بیان منتشر شد

کتاب "آزاداندیشی و آزادی بیان" اثر دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به زیور چاپ آراسته شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی