برچسب: پژوهشکده نظام‌ های اسلامی

اقدامات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه بومی سازی علوم...

حجت‌الاسلام دکتر سید‌سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه درباره چالش‌های بومی‌سازی علوم انسانی به گفتگو پرداخت.

احمدعلی یوسفی

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: اقتصاد تعاون دریافت رزومه: CV Yousefi پست الکترونیکی:  economy.eslamic@gmail.com     سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

سیدحسین میرمعزی

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: مذهب(مکتب) اقتصادی اسلام دریافت رزومه:CV Mirmoezi پست الکترونیکی:  h.mirmoezi@gmail.com   سوابق شغلی: ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت...

سیدعباس موسویان

استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: مالی و بانکداری اسلامی دریافت رزومه:CV Mosavian پست الکترونیکی:  samosavian@yahoo.com   سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت...

علی اصفر هادوی‌نیا

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: اقتصاد بخش خیرخواهانه (اقتصاد بخش سوم) دریافت رزومه: CV Hadavinia پست الکترونیکی:‌  alihadavinia@gmail.com   فعاليت‌هاي پژوهشي كتاب‌هاي...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی