برچسب: پژوهشکده نظام‌ های اسلامی

فرج‌الله هدایت‌نیا گنجی

دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: حقوق زن و خانواده دریافت رزومه:CV Hedayatnia پست الکترونیکی:  hedayat47@gmail.com   سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا...

محمود حکمت‌نیا

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: مالکیت فکری و فلسفه حقوق دریافت رزومه:    CV Hekmatina پست الکترونیکی:  dr.hekmatnia@yahoo.com   مدارج...

ابوالقاسم علیدوست

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فلسفه فقه دریافت رزومه: CV Alidoost پست الکترونیکی:  Alidoost1385@gmail.com     سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت...

محمد حسنی

 عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: سیاست جنایی دریافت رزومه:CV Hasani پست الکترونیکی: mo.hasani@yahoo.com     سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

علی‌آقا پیروز

استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض:‌ نظام اداری اسلام دریافت رزومه: CV Piroz پست الکترونیکی: a.pirooz@iict.ac.ir     سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی