برچسب: پژوهشکده فرهنگ و مطالعات ا

کتاب “نظام علمی – آموزشی پرورش مآل” به چاپ رسید

کتاب نظام علمی - آموزشی پرورش مآل"، اثر آیت‌الله علی اکبر رشاد در گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه به زیور چاپ آراسته شد."

کتاب “ایرانیان و خلافت عباسی” به چاپ رسید

کتاب ایرانیان و خلافت عباسی" رفتارشناسی سیاسی ایرانیان در قرن سوم هجری اثر آقای سید حسین فلاح‌زاده به زیور چاپ آراسته شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی