برچسب: ویروس کرونا

انفعال نهاد علم در ایران نسبت به کرونا

مهدی رحیمی چاکدل مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه درباره وضعیت نهاد علم در ایران در مواجهه با کرونا گفت.

دولت برای سازگار کردن شهروندان با کرونا تلاش کند

دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی با برنامه "گفتگوی فرهنگی" درباره رفع شبهات کرونایی مصاحبه تلفنی کرد.

کمک مومنانه ریشه در هویت دینی ایرانیان دارد

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر این باور است که کمک‌های مومنانه در دوران کرونایی مانند زمان پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و وقوع بلاهای طبیعی عظیم حاکی از هویت عمیق دینی جامعه ایرانی است.

کرسی علمی ترویجی نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها

کرسی علمی ترویجی با موضوع “نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها (با تاکید بر COVIDE19)“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی مرزها برگزار...

کرسی علمی ترویجی بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی مرزها توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه و به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی