برچسب: واعظی

برهان وجودشناسی

عباس‌زاده: علاوه بر وجود خداوند، وحدت خدا نیز با برهان قابل...

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی «برهان وجودشناسی» توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی