برچسب: نمایشگاه کتاب

حضور متفاوت پژوهشگاه در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

در گفت و گویی با آقای حامد رشاد به بررسی ابعاد مختلف حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می پردازیم

عرضه کتاب فقه هسته‌ای در نمایشگاه کتاب سی‌و‌دوم

به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به معرفی کتاب "فقه هسته‌ای" که برای نخستین بار در نمایشگاه سی و دوم عرضه خواهد شد می‌پردازیم.

کتاب اندیشوران شیعی و عرفان‌ابن‌عربی در سی و دومین نمایشگاه کتاب...

به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به معرفی کتاب "اندیشوران شیعی و عرفان‌ابن‌عربی" که برای نخستین بار در نمایشگاه سی و دوم عرضه خواهد شد می‌پردازیم.

انسان در زندگی اجتماعی ناچار به روابط با همنوعان خود است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «همسران؛روابط و ضوابط»(از مجموعه دفاتر زن و خانواده) به همت...

کتاب علم سلوک به نمایشگاه کتاب سی و دوم می‌آید

به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به معرفی کتاب "پیش انگاره‌های انسان‌شناختی علم سلوک" که برای نخستین بار در نمایشگاه سی و دوم عرضه خواهد شد می‌پردازیم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی