برچسب: نمایشگاه سی و دوم

معماری علم دین اثری در حوزه فلسفه دین منتشر می شود

در گفتگویی با دکتر علیرضا قائمی نیا به بررسی حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران پرداخته ایم

نمایشگاه کتاب سی و دوم از نگاه دکتر علی ذوعلم

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ برگزاری سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار...

حضور متفاوت پژوهشگاه در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

در گفت و گویی با آقای حامد رشاد به بررسی ابعاد مختلف حضور پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می پردازیم

کتاب علم سلوک به نمایشگاه کتاب سی و دوم می‌آید

به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به معرفی کتاب "پیش انگاره‌های انسان‌شناختی علم سلوک" که برای نخستین بار در نمایشگاه سی و دوم عرضه خواهد شد می‌پردازیم.

رمان باغ مخفی در نمایشگاه کتاب سی و دوم

به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به معرفی رمان "باغ مخفی" که برای نخستین بار در نمایشگاه سی و دوم عرضه خواهد شد می‌پردازیم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی