برچسب: نماز

هنری مثل داستان به موضوعاتی همچون نماز بدهکار است

یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور و سخنرانی دکتر رضا رسولی محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی