برچسب: نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن

کتاب «نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن» به چاپ دوم رسید

از نظر اسلام هرگز در این مساله تردیدی وجود ندارد که زن و مرد هم در اصل شرافت انسانی و هم در برخورداری از حقوق انسانی با یکدیگر برابرند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی