برچسب: نظریه تفکیک

نقدی بر دیدگاه تفکیک امامت و خلافت در قداست

نوشتاری از حجت الاسلام حسین عشاقی با عنوان نقدی بر دیدگاه تفکیک امامت و خلافت در قداست منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی